Έκτακτη Γενική Συνέλευση 2019
18/11/2019
Η Ελληνική Αεροπορική Ένωση καλεί τα Μέλη της σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση και Αρχαιρεσίες για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της διετίας 2019-21 οι οποίες θα διεξαχθούν στο Ξενοδοχείο ΑΜΑΛΙΑ, Λεωφ. Αμαλίας 10, Σύνταγμα, Αθήνα.
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση ορίζεται για τη Δευτέρα 18/11/2019 στις 18:00 και σε περίπτωση μη απαρτίας θα επαναληφθεί οριστικά τη Δευτέρα 25/11/2019 την ίδια ώρα και στο ίδιο μέρος, οπότε και θα ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία με την παρουσία όσων μελών είναι ταμειακώς ενημερωμένα.

Θέματα:

1. Λήψη απόφασης για σύγκλιση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης με σκοπό την διενέργεια αρχαιρεσιών για εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Σύγκλιση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και διενέργεια αρχαιρεσιών.

Για τη διενέργεια τόσο της Έκτακτης όσο και της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, όσα Μέλη επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για την Έφορευτική Έπιτροπή, την Έλεγκτική Έπιτροπή ή να θέσουν υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορούν να το δηλώσουν στην Ελεγκτική Επιτροπή πριν την έναρξη των συνεδριάσεων.
Σε περίπτωση εκπροσώπησης, κάθε Μέλος μπορεί να καταθέσει μία μόνο έγγραφη εξουσιοδότηση, η οποία και καταχωρείται στο οικείο Βιβλίο Πρακτικών.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την εξουσιοδότηση
ΧΟΡΗΓΟΙ
ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ