Πρόσκληση σε επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση
30/01/2022
Προς : Όλα τα μέλη της Ελληνικής Αεροπορικής Ένωσης
ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση


Αγαπητά Μέλη της ΕΑΕ,
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Αεροπορικής Ένωσης σε εφαρμογή του άρθρου 11 του ισχύοντος καταστατικού, και με απόφαση που έλαβε στην συνεδρίαση της 15ης Ιανουαρίου 2022, συγκαλεί τα μέλη σε ετήσια επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 11.02.2022, ημέρα Παρασκευή, στο Triaena Busines Center, Λεωφ. Μεσογείων 15, 11526 Αθήνα, και ώρα έναρξης την 18:00.

Τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης είναι τα ακόλουθα:

1. Χαιρετισμός Προέδρου ΕΑΕ Καθηγητή Δρ Ανδρέα Παπαθεοδώρου
2. Χαιρετισμός Δρ Κώστα Ιατρού, Βραβευθέντα με το 2022 Keramianakis Award της ΕΑΕ
3. Ομιλία με θέμα «Ο Ρόλος της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό Αεροπορικό Γίγνεσθαι», του Διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας Δρ Χρήστου Τσίτουρα*
4. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης.
5. Έκθεση πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου από 25/11/2019 έως 11/02/2022.
6. Οικονομικός & ταμειακός απολογισμός εσόδων– εξόδων. Ισολογισμός– Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής οικ. έτους 2021
7. Ψηφοφορία για την απαλλαγή ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε διοικητική και διαχειριστική ευθύνη.
8. Κοπή πίτας για το έτος 2022
9. Εκλογή εφορευτικής επιτροπής
10. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο 11/02/2022 – 11/02/2024. Τα μέλη του Σωματείου αποκτούν το δικαίωμα να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις και να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του Σωματείου, μετά την πάροδο ενός (1) έτους από την εγγραφή τους και εφ’ όσον έχουν εκπληρώσει τις προς το Σωματείο οικονομικές υποχρεώσεις τους. Τακτικό μέλος που επιθυμεί να λάβει μέρος στις αρχαιρεσίες σαν υποψήφιος, το δηλώνει στο Δ.Σ, δυο (2) ώρες πριν τις εκλογές.
Ταμειακώς εντάξει θα είναι τα μέλη που έχουν καταβάλει, έστω και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης την συνδρομή τους. Η συνδρομή για το έτος 2022, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καθοριστεί στα 30 Ευρώ. Κάθε μέλος μπορεί να εκπροσωπεί μέχρι ένα (1) μέλος, υπό την προϋπόθεση της έγγραφης εξουσιοδότησης, η οποία κατατίθεται και καταχωρείται στο οικείο βιβλίο πρακτικών.

Για την είσοδο των μελών στην αίθουσα της Συνέλευσης θα απαιτηθεί επίδειξη πιστοποιητικού πλήρους εμβολιασμού ή/και πρόσφατης νόσησης από την COVID-19 κατά τη συνήθη πρακτική.

Όσα μέλη δεν μπορέσουν να παρευρεθούν με φυσική παρουσία στη Συνέλευση θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τη Συνέλευση μέσω Zoom (https://unsw.zoom.us/my/andreas.papatheodorou). Δεν θα έχουν, όμως, τη δυνατότητα συμμετοχής στις αρχαιρεσίες.

*αναμένεται επιβεβαίωση
ΧΟΡΗΓΟΙ
ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ