4ο Αεροπορικό Συνέδριο - Οι Αερομεταφορές του σήμερα και του Αύριο
18/12/2017
2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ & ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ
Η Ελληνική Αεροπορική Ένωση (www.aviationsociety.gr) διοργανώνει το καθιερωμένο διήμερο επιστημονικό συνέδριο με θέμα, "4ο Αεροπορικό Συνέδριο: Οι Αερομεταφορές του Σήμερα και του Αύριο" στις 10-11 Μαΐου 2016 στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών "Ελευθέριος Βενιζέλος", Κτίριο 17 Διοίκησης. Το συνέδριο απευθύνεται όλους όσους ενδιαφέρονται ή/και δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή των Αεροπορικών Μεταφορών. Ενδεικτικά (αλλά όχι περιοριστικά) στο συνέδριο μπορούν να συμπεριληφθούν εισηγήσεις και παρουσιάσεις που εντάσσονται στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:  

- Αεροπορικές Εταιρίες, Πολιτική & Στρατηγικές Ανάπτυξης Αερομεταφορών (μεταφορές χαμηλού κόστους, εταιρικές-εμπορικές συνεργασίες, οικονομίες κλίμακας, επιπτώσεις οικονομικής κρίσης κ.α.).
- Αεροπορικό Δίκαιο.
- Αερολιμένες-Υποδομές-Εξυπηρέτηση Αεροσκαφών και Επιβατών (εμπορικές εκμεταλλεύσεις, κατασκευή, συντήρηση, διαχείριση, εξοπλισμός, κομβικοί και περιφερειακοί α/λ κ.α.)
- Έλεγχος Εναέριας Κυκλοφορίας (Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός, SESAR, BLUE MED)
- Ασφάλεια Πτήσεων, Εγκαταστάσεων και Λειτουργίας (ατυχήματα, ασφάλεια προσωπικού και επιβατών, εξυπηρέτηση αεροσκαφών, διαχείριση αποσκευών, EU OPS, κ.α)
- Περιβάλλον και Νέες Τεχνολογίες (βιοκαύσιμα, κινητήρες νέας γενιάς, τεχνολογικές εξελίξεις α/φων, κ.α.).
- Αερομεταφορές και Τουρισμός - Εμπορευματικές Αερομεταφορές και Logistics
- Αεροπορικά Μέσα Μικρής Μεταφορικής Ικανότητας & Μέσα Ειδικών Σκοπών (ελικόπτερα, υδροπλάνα, μη επανδρωμένα αεροσκάφη, κλπ)

Η επίσημη γλώσσα του συνεδρίου είναι η ελληνική, γίνονται όμως δεκτές εισηγήσεις και στην αγγλική.

Παράταση Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Εισηγήσεων - Σημαντικές Ημερομηνίες

Για τη διευκόλυνση των εισηγητών με απόφαση της Οργανωτικής και της Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου, παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής περιλήψεων και οι συνδεδεμένες με αυτή ημερομηνίες:

- Οι ενδιαφερόμενοι που θα παρουσιάσουν εισήγηση καλούνται να υποβάλουν τίτλο και περίληψη 200 λέξεων το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 4 Απριλίου 2016, στην ηλεκτρονική διεύθυνση takisoa@otenet.gr (υπ’ όψη κ. Tάκη Αδαμίδη), ή στην spyrosjancovich@gmail.com (υπ’ όψη Cpt. Σπύρου Γιάνκοβιτς) ή/και με κοινοποίηση στη Γραμματεία του Συνεδρίου (HAS.events@yahoo.gr). Οι περιλήψεις θα αποστέλλονται σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο Microsoft Word® και προαιρετικά αρχείο Adobe® PDF) και θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα πλήρη στοιχεία των εισηγητών (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, στοιχεία επικοινωνίας) και προαιρετικά 3-5 λέξεις κλειδιά (key words).
- Όλες οι περιλήψεις θα αξιολογηθούν από την Επιστημονική Επιτροπή και τους κριτές του Συνεδρίου. Οι συγγραφείς θα ενημερωθούν για την αποδοχή των εισηγήσεων τους μέχρι και τη Δευτέρα 18 Απριλίου 2016.
- Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της παρουσίασης είναι η Τετάρτη 4 Μαΐου 2016. Κατόπιν εισήγησης της Επιστημονικής Επιτροπής υπάρχει η δυνατότητα παρουσίασης εργασιών σε poster κατά τη διάρκεια σχετικής ειδικής συνεδρίας. 
- Σημειώνεται ότι τουλάχιστον ένας από τους συγγραφείς κάθε εισήγησης θα πρέπει μέχρι την παραπάνω ημερομηνία (4 Μαΐου 2016) να προκαταβάλει το κόστος συμμετοχής στο Συνέδριο προκειμένου αυτή να συμπεριληφθεί στα τεύχη, στην ιστοσελίδα και στο τελικό πρόγραμμα.
- Η καταβολή του κόστους συμμετοχής θα γίνεται στον τραπεζικό λογαριασμό της Ελληνικής Αεροπορικής Ένωσης (τράπεζα ALPHA ΒΑΝΚ 116-002002014495, IBAN GR23 0140 1160 1160 0200 2014 495, SWIFT: CRBA GRAAXXX) με την ένδειξη «ΣΥΝΕΔΡΙΟ 2016» και το ονοματεπώνυμο του συμμετέχοντος. To αποδεικτικό της κατάθεσης θα πρέπει να αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση spyrosjancovich@gmail.com (υπ’ όψη Ταμία Ε.Α.Ε, Cpt. Σπύρου Γιάνκοβιτς) και στη Γραμματεία του Συνεδρίου (HAS.events@yahoo.gr).
-  Οι παρουσιάσεις των εισηγήσεων και το τεύχος των περιλήψεων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Ε. με ελεύθερη πρόσβαση.
-  Όσοι από τους εισηγητές επιθυμούν να συμπεριληφθεί το πλήρες κείμενο της εργασίας τους στην Eιδική Έκδοση (Special Issue) για το Συνέδριο που θα δημοσιευτεί στο Διεθνές Επιστημονικό Περιοδικό Journal of Air Transport Studies, θα πρέπει να το αποστείλουν στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση (HAS.events@yahoo.gr) μέχρι και την Παρασκευή 1 Ιουλίου 2016. Το Journal of Air Transport Studies εκδίδεται ηλεκτρονικά από την Ελληνική Αεροπορική Ένωση και οι εργασίες που θα υποβληθούν για δημοσίευση (μετά από κρίση) στην Ειδική Έκδοση για το 4ο Αεροπορικό Συνέδριο θα πρέπει να είναι στην Αγγλική γλώσσα και να έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τις οδηγίες και προδιαγραφές που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του περιοδικού. 

Παρουσιάσεις Εισηγήσεων
 
 • Η παρουσίαση των εισηγήσεων που θα επιλεγούν θα πρέπει να γίνει σε μορφή Power Point μέγιστης διάρκειας 20’.
 •  Ο τίτλος της εισήγησης θα πρέπει να δοθεί στα Ελληνικά και στα Αγγλικά. 
 • Το όνομα του εισηγητή και ο τίτλος που το συνοδεύει (ακαδημαϊκός, επαγγελματικός ή άλλος) θα πρέπει να δοθούν στα Ελληνικά και στα Αγγλικά.
 • Κάθε εισήγηση θα πρέπει να συνοδεύεται από το συμπληρωμένο έντυπο παρουσίασης το οποίο θα αποσταλεί στους εισηγητές μετά την κρίση και αποδοχή της περίληψης τους.

Κόστος Συμμετοχής - Βεβαιώσεις
 
 • Το κόστος του διήμερου συνεδρίου 10-11/5/2016 ανέρχεται στα 50 ευρώ για το κοινό, 20 ευρώ για τους φοιτητές και σπουδαστές ΑΕΙ και ΤΕΙ (κατόχους φοιτητικής ταυτότητας-πάσο ή βεβαίωσης από τη σχολή φοίτησης ή άλλο αποδεικτικό) και δωρεάν για τα ταμειακώς ενημερωμένα μέλη της Ελληνικής Αεροπορικής Ένωσης. Οι καταβάλλοντες το σχετικό αντίτιμο αποκτούν δικαίωμα συμμετοχής στις εργασίες του συνεδρίου που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει δύο (2) γεύματα και καφέ στα διαλείμματα. Η καταβολή του κόστους συμμετοχής θα γίνεται κατά την εγγραφή στο Συνέδριο. 
 • Για όλους τους συμμετέχοντες θα διατεθούν βεβαιώσεις συμμετοχής στο Συνέδριο.
 • Όσοι εισηγητές ενδιαφέρονται να γίνουν μέλη της Ένωσης, παρακαλούνται όπως υποβάλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και αίτηση εγγραφής μαζί με την περίληψη της παρουσίασης τους. Οι προϋποθέσεις εγγραφής παρατίθενται στην ιστοσελίδα της Ένωσης: www.aviationsociety.gr 
Πρόγραμμα Συνεδρίου 
Το τελικό πρόγραμμα του Συνεδρίου θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αεροπορικής Ένωσης (www.aviationsociety.gr) και θα αποσταλεί ηλεκτρονικά σε όσους από τους συμμετέχοντες έχουν προκαταβάλλει το αντίτιμο συμμετοχής.

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
 
Οργανωτική Επιτροπή:
 • Τάκης Αδαμίδης, Ελληνική Αεροπορική Ένωση (Πρόεδρος)
 • Δημήτριος Σούκερας, Ελληνική Αεροπορική Ένωση (Πρόεδρος Ε.Α.Ε.)
 • Εμμανουήλ Γκύζης, Ελληνική Αεροπορική Ένωση
 • Πέτρος Κωτσιόπουλος, Κοσμήτωρ, Σχολή Ικάρων
 • Ιωάννα Παπαδοπούλου, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών
 • Μαρίζα Οικονόμου, Ελληνική Αεροπορική Ενωση
 • Ιωάννης Σταυλάς, Ελληνική Αεροπορική Ένωση
 • Εμμανουήλ Κεραμιανάκης, Ελληνική Αεροπορική Ένωση

Επιστημονική Επιτροπή:
 • Δρ Ιατρού Κων/νος, Ελληνική Αεροπορική Ένωση (Πρόεδρος)
 • Γεωργιλάς Στρατής, LL.M., Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω
 • Cpt. Γιάνκοβιτς Σπύρος, Ελληνική Αεροπορική Ένωση
 • Επ. Καθ. Δημητρίου Δημήτριος, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
 • Καθ. Θεοδώρου Νικόλαος, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
 • Δρ. Καταρέλος Λευτέρης, Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
 • Δρ. Μαλάκης Ευστάθιος, Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
 • Αν. Καθ. Μπαλλής Αθανάσιος, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
 • Καθ. Παπαθεοδώρου Ανδρέας, Dean, University of West London
 • Επ. Καθ. Τεμπλαλέξης Ιωάννης, Σχολή Ικάρων
 • Δρ. Φραγκουδάκη Αλεξάνδρα, Λέκτορας, Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Δρ. Χαρωνίτης Γιώργος, Ελληνική Αεροπορική Ένωση
 • Αν. Καθ. Ψαράκη Βούλα, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Γραμματεία Συνεδρίου:
Γ. Χαρωνίτης Ελληνική Αεροπορική Ένωση
HAS.events@yahoo.gr

Τηλεφωνική Επικοινωνία:
Οργανωτικά Θέματα
Τάκης Αδαμίδης - 6974045074
Δημήτριος Σούκερας - 6947006664

Γραμματεία
Γιώργος Χαρωνίτης - 6975795054 
ΧΟΡΗΓΟΙ
ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ