ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Αγαπητοί Φίλοι,

Στον κόσμο και τους θρύλους της Ελληνικής Μυθολογίας ο Ίκαρος και ο Δαίδαλος κατασκεύασαν και φόρεσαν κέρινα φτερά για να εκτελέσουν μια πτήση πάνω από το Αιγαίο Πέλαγος, ως αναγκαίο και μοναδικό μέσο μεταφοράς στη προσπάθεια τους να ανακτήσουν την ελευθερία τους, δραπετεύοντας από τα Μινωικά ανάκτορα. Η μέθοδος τους, αν και πρωτόγονη σε σχέση με τα σύγχρονα μέσα, υπήρξε στην πραγματικότητα μια επιστημονική ανακάλυψη δια της οποίας απεδείχθη ότι καμία δυναμική εξουσία δεν μπορεί να παρεμποδίσει την πρόοδο της επιστημονικής και τεχνολογικής γνώσης.

Στον τάχιστα αναπτυσσόμενο κόσμο μας χαρακτηριζόμενο από σημαντικές τεχνολογικές ανακαλύψεις και νέες τεχνικές, τα σύγχρονα τηλεπικοινωνιακά συστήματα διευκολύνουν την ταχεία μεταβίβαση ιδεών και μηνυμάτων σε μικρές και μεγάλες αποστάσεις. Το αεροπορικό ταχυδρομείο, η τηλεομοιοτυπία (FAX), το τηλεγράφημα, το TELEX, το e-mail, το internet κλπ έχουν γίνει τα μέσα εξαφάνισης των διεθνών συνόρων επικοινωνίας και ανάπτυξης των διεθνών εμπορικών, πολιτικών και πολιτισμικών σχέσεων μεταξύ κρατών και ατόμων.

Οι αερομεταφορές βρίσκονται σήμερα στην προμετωπίδα της σύγχρονης τεχνολογίας και αποτελούν ένα σημαντικό τμήμα του παγκόσμιου συστήματος επικοινωνίας. Η αερομεταφορά σήμερα παίζει σημαντικότατο ρόλο και βρίσκεται στην πρωτοκαθεδρία της μεταφοράς επιβατών, φορτίου και ταχυδρομείου. Η ταχύτητα του αεροπορικού ταξιδιού αποτελεί το μέγιστο και σημαντικότατο πλεονέκτημα του έναντι όλων των άλλων ανταγωνιστικών μέσων μεταφοράς όπως οι σιδηρόδρομοι, τα αυτοκίνητα και τα πλοία με μια διαρκώς αυξανόμενη τάση υπεροχής όσον αφορά το χρόνο ταξιδιού. Η αερομεταφορά κατέστη ιδιαίτερα σημαντική και αποτελεσματική στη σύνδεση σημείων της υφηλίου όπου απουσιάζει παντελώς η χερσαία ή θαλάσσια μεταφορά ένεκα γεωγραφικών ή άλλων εμποδίων.

Στις 17 Δεκεμβρίου 2003 συμπληρώθηκαν εκατό χρόνια από τότε που οι αδελφοί Wright πραγματοποίησαν στο Kitty Hawk της Βόρειας Καρολίνας των ΗΠΑ την πρώτη πτήση τους (1903) ενώ πέντε χρόνια αργότερα το 1908 πραγματοποίησαν πτήση διάρκειας μιας ώρας χωρίς πρόβλημα. Στη διάρκεια αυτής της εκατονταετίας υπήρξε σειρά συνεχών προσπαθειών κατάκτησης των αιθέρων με το νέο επαναστατικό αυτό μέσο, που εκλήθη αεροσκάφος αποκορύφωμα του οποίου υπήρξε η κατασκευή και χρήση υπερηχητικών αεροσκαφών. Η ανθρωπότητα ευτύχισε κατά την περίοδο αυτή να δει και να απολαύσει τη μαγεία των αεροπορικών ταξιδιών διασχίζοντας σε ελάχιστο χρόνο τους διεθνείς αιθέρες. Προς επίτευξη αυτού του υψηλού στόχου οι επιστήμονες της αεροναυπηγικής από την εποχή των αδελφών Wright μέχρι σήμερα βαδίζουν βήμα βήμα προς νέες επιστημονικές και τεχνολογικές βελτιώσεις του μέσου αερομεταφοράς, οι οποίες πράγματι έχουν καταπλήξει το σύγχρονο άνθρωπο. Η διάδοση χρήσης αυτού του μέσου μεταφοράς υπήρξε τάχιστη ιδιαίτερα αυτή την τελευταία πεντηκονταετία με αποκορύφωση την επίτευξη της υπέρβασης του αριθμού των δυο δισεκατομμυρίων αεροπορικών επιβατών το χρόνο. Ο στόχος αυτός επετεύχθη χάρη στις προσπάθειες των επιστημόνων της αεροναυπηγικής, των διεθνών οργανισμών, των εταιρειών και των ατόμων που μοχθούν για την ευημερία και πρόοδο του τομέα.

Η συμβολή της επιστήμης της Αεροναυπηγικής υπήρξε και παραμένει καταλυτική στην ανάπτυξη του τομέα των αερομεταφορών, ιδιαίτερα κατά το δεύτερο ήμισυ του 20ου αιώνα. Παράλληλα με την επιστήμη αυτή η ταχεία διείσδυση του μέσου (αεροσκάφους) στις διεθνείς και εσωτερικές αερομεταφορές οδήγησε μοιραία στην ανάγκη εμπορικής εκμετάλλευσης του τομέα των αερομεταφορών είτε εκ μέρους των Κρατών τα οποία ιδρύσαν και λειτούργησαν εθνικές αεροπορικές εταιρείες, είτε ιδιωτών και εμπορικών εταιρειών οι οποίες ανέλαβαν και άσκησαν αεροπορικές δραστηριότητες. Τις εξελίξεις αυτές παρακολούθησαν εκ του σύνεγγυς τα κράτη τα οποία από τις αρχές του 20ου αιώνα συνειδητοποίησαν την ανάγκη θεσμοθέτησης διεθνών κανόνων λειτουργίας αυτής της βιομηχανίας και συνεκαλέσανε προς τούτο διεθνείς Διασκέψεις αποτέλεσμα των οποίων υπήρξε η κατάρτιση και υπογραφή σειράς διεθνών Αεροπορικών Συμβάσεων. Αποκορύφωμα των προσπαθειών αυτών υπήρξε η Διάσκεψη του Σικάγο του 1944 κατά την οποία υπεγράφη η Σύμβαση του Σικάγο η οποία ισχύει μέχρι σήμερα. Η Σύμβαση αυτή αποτελούσε το Ευαγγέλιο των αερομεταφορών διεθνώς, προέβλεψε και την ίδρυση και λειτουργία του International Civil Aviation Organisation (ICAO). Από ιδιωτικής πλευράς τον ίδιο χρόνο οι λειτουργούσες και εκμεταλλευόμενες διεθνείς και εσωτερικές αεροπορικές γραμμές εταιρείες, ιδρύσαν την Διεθνή Ένωση αερομεταφορών (ΙΑΤΑ) με στόχο τη συνεργασία των εταιρειών για την ανύψωση της ποιότητας της αερομεταφοράς και την οργάνωση της με κριτήριο της διεθνείς κοινωνικοοικονομικές συνθήκες.

Σε επιστημονικό επίπεδο κατά το δεύτερο ήμισυ του 20ου αιώνα ιδρύθηκαν και λειτουργούν πλείστα όσα τμήματα και ανεξάρτητες Σχολές Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, στα οποία διδάσκεται η επιστήμη των αερομεταφορών σε τεχνικό, οικονομικό και νομικό επίπεδο και προάγεται καθημερινά η επιστημονική έρευνα του τομέα. Παράλληλα με τη δραστηριότητα των πνευματικών αυτών ιδρυμάτων έχει αναπτυχθεί διεθνώς μια σειρά Σωματείων, Ενώσεων και Συλλόγων που μέλη των οποίων έχουν ως κύρια ενασχόληση τις αερομεταφορές και τα οποία προάγουν καθημερινά την αεροπορική ερευνά σε τεχνικό και οικονομικό επίπεδο συνεργαζόμενα με εμπλεκόμενος ιδιωτικούς και κρατικούς φορείς. Στη χώρα μας δυστυχώς, πέραν των συνδικαλιστικών Σωματείων και Ενώσεων του προσωπικού που εργάζεται σε αερομεταφορείς, στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, κλπ δεν έχει ιδρυθεί μέχρι σήμερα ένας επιστημονικός φορέας π.χ. Πανεπιστημιακή Σχολή ή Τμήμα Σχολής η οποία να ασχολείται συστηματικά με τις αερομεταφορές ως επιστήμη, κατά τα πρότυπα πλείστων χωρών του κόσμου.

Με το σκεπτικό της κάλυψης αυτού του μεγάλου κενού που παρατηρείται στη χώρα του Δαίδαλου και του Ίκαρου και με την εκφρασθείσα επιθυμία μιας ομάδας φίλων και συνεργατών οι οποίοι επί σειρά ετών ασχολούνται και αγαπούν το αεροπλάνο, αποφασίσαμε να ιδρύσουμε την Ελληνική Αεροπορική Ένωση ως ένα καθαρά επιστημονικό μη κερδοσκοπικό φορέα ο οποίος δεν θα έχει συνδικαλιστικούς ή άλλους, αλλά σκοπός του θα είναι όπως ορίζει το καταστατικό να συμβάλλει στην πρόοδο και προαγωγή της επιστήμης των αεροπορικών μεταφορών, να προβάλλει το έργο της αεροπορίας και τη συμβολή της στην οικονομική, πολιτική, πολιτιστική, κοινωνική ανάπτυξη της χώρας, να παράσχει μελετητικό, ερευνητικό και συμβουλευτικό έργο σε κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς, έργο των οποίων είναι η ενασχόληση με θέματα αεροπορίας, να συνεργάζεται με Ανώτερα, Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και λοιπούς φορείς ασχολούμενους με το τομέα της αεροπορίας και να δημιουργήσει και τηρήσει Ιστορικό Αρχείο και Βιβλιοθήκη για την ελληνική αλλά και την διεθνή αεροπορία.

Μέσα επίτευξης του σκοπού αυτού είναι η οργάνωση εκδηλώσεων π.χ. συνέδρια, σεμινάρια κλπ, η εκπόνηση μελετών, η παροχή συμβουλών σε εταιρείες και φορείς πολιτικής αεροπορίας, η συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα Ελλάδος και εξωτερικού, αεροπορικές εταιρείες, αεροπορικές βιομηχανίες, αεροδρόμια, να προβαίνει σε δημοσιεύσεις σε εφημερίδες, περιοδικά κλπ, η συνεργασία και η πραγματοποίηση ανταλλαγών με ομοειδή σωματεία και ενώσεις του εξωτερικού, επισκέψεις και ερευνητικές αποστολές σε διάφορες χώρες με σκοπό την προαγωγή της τεχνογνωσίας και επιστημονικής κατάρτισης των μελών του Σωματείου σε ότι αφορά θέματα σχετικά με την αεροπορία και η τήρηση αρχείου σχετικό με τις δραστηριότητες του. Γενικότερα θα προβάλλει και θα ενημερώνει τους πολίτες για τις δραστηριότητες του Σωματείου. Περαιτέρω, είναι δυνατόν να συμμετέχει σε διεθνείς φορείς με παρεμφερές αντικείμενο.

Ενόψει των ανωτέρω και εφόσον αγαπάτε το αεροπλάνο και την επιστήμη της αεροπορίας σας καλούμε να έλθετε κοντά μας να γίνετε φίλοι και μέλη της Ένωσης και να βοηθήσετε με τις γνώσεις και δυνατότητες, που διαθέτετε για την επίτευξη των σκοπών της Ένωσης μας ώστε όλοι μαζί να καλύψουμε κατ’αρχήν το επιστημονικό κενό που υπάρχει σήμερα και στη συνέχεια να βοηθήσουμε τους νέους εραστές της Αεροπορίας να τη γνωρίσουν και να την αγαπήσουν ακόμη περισσότερο.

ΧΟΡΗΓΟΙ
ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ