6ο Αεροπορικό Συνέδριο - Οι Αερομεταφορές του σήμερα και του αύριο - 21-22 Μαϊου 2020
24/03/2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ & ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ
 
Η Ελληνική Αεροπορική Ένωση (www.aviationsociety.gr) διοργανώνει το καθιερωμένο διήμερο επιστημονικό συνέδριο με θέμα, “6ο Αεροπορικό Συνέδριο: Οι Αερομεταφορές του Σήμερα και του Αύριο’’ στις 21-22 Μαΐου 2020 στο Triaena Business Center, Λεωφόρος Μεσογείων 15, Αθήνα. Το συνέδριο απευθύνεται σε όλους όσοι ενδιαφέρονται ή/και δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο χώρο της Αεροπλοΐας και των Αεροπορικών Μεταφορών. Ενδεικτικά (αλλά όχι περιοριστικά) στο συνέδριο μπορούν να συμπεριληφθούν εισηγήσεις και παρουσιάσεις που εντάσσονται στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

Αεροπορικές Εταιρείες, Πολιτική & Στρατηγικές Ανάπτυξης (Εταιρείες Χαμηλών Ναύλων, Εταιρικές Συνεργασίες, Συνέργειες, Συνδεσιμότητα κ.α.).

Αεροπορικό Δίκαιο (Επιπτώσεις Brexit, Αλλαγές νομοθεσίας EASA για υπερελαφρά και Drones, κ.α.)

Αερολιμένες-Υποδομές-Εξυπηρέτηση Αεροσκαφών και Επιβατών (Λειτουργία, εκμετάλλευση και μη αεροναυτικές δραστηριότητες, επενδύσεις, κατασκευή, συντήρηση και εξοπλισμός, Ιδιωτικοποίηση, ΣΔΙΤ, κομβικοί και περιφερειακοί α/λ, κ.α.)

Έλεγχος Εναέριας Κυκλοφορίας (Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός, BLUE MED, Remote tower operations, FANS, Ιδιωτικοποίηση ATC, κ.α.)

Ασφάλεια Πτήσεων, Εγκαταστάσεων και Επιχειρησιακής Λειτουργίας (πτητική ασφάλεια, ατυχήματα, ασφάλεια προσωπικού, επιβατών και εγκαταστάσεων, εξυπηρέτηση αεροσκαφών, διαχείριση αποσκευών, Βιομετρία, Νομοθεσία, EU OPS, κ.α.)

Περιβάλλον και Νέες Τεχνολογίες (πρόγραμμα ETS, βιοκαύσιμα, κινητήρες νέας γενιάς, τεχνολογικές εξελίξεις α/φων, διαχείριση περιβαλλοντικού αποτυπώματος αεροδρομίων, ιπτάμενα αυτοκίνητα, Drones, κ.α.)

Γενική Αεροπορία (Αεροπορικός τουρισμός, ελικόπτερα, υδροπλάνα, υδατοδρόμια, κ.α.)

Εμπορευματικές Αερομεταφορές και Logistics( Υποδομές, Ασφάλεια, Κανονισμοί και Νομοθεσία, αποτελεσματική διαχείριση και λειτουργία, κ.α.)

Αεροπορική Ιατρική (Αεροδιακομιδές, εκτίμηση πτητικής ικανότητας πληρωμάτων, φόβος πτήσης, μετατραυματικό στρες λόγω συμβάντος ή ατυχήματος, κ.α.)

Η επίσημη γλώσσα του συνεδρίου είναι η ελληνική, γίνονται όμως δεκτές παρουσιάσεις και στην αγγλική.

 
Καταληκτικές Ημερομηνίες Υποβολής Εισηγήσεων - Σημαντικές Ημερομηνίες
 
  • Όσες και όσοι ενδιαφέρονται να παρουσιάσουν εισήγηση καλούνται να υποβάλουν τίτλο και περίληψη 200 λέξεων το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 8 Απριλίου 2020, μέσω την πλατφόρμας easychair στη διεύθυνση https://easychair.org/conferences/?conf=has6 .  Στις περιλήψεις πρέπει να περιλαμβάνονται τα στοιχεία των εισηγητών (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, στοιχεία επικοινωνίας) και 3-5 λέξεις κλειδιά (keywords).

• Όλες οι περιλήψεις θα αξιολογηθούν από την Επιστημονική Επιτροπή. Οι συγγραφείς θα ενημερωθούν για την αποδοχή των εισηγήσεων τους μέχρι και την Τετάρτη 15 Απριλίου 2020.

• Πέραν των παρουσιάσεων, θα υπάρχει η δυνατότητα παρουσίασης εργασιών σε poster κατά τη διάρκεια σχετικής ειδικής συνεδρίας.

• Tο τεύχος των περιλήψεων θα αναρτηθεί στον ιστότοπο της Ε.Α.Ε. με ελεύθερη πρόσβαση.

• Όσοι από τους εισηγητές δεν δύνανται να παρευρεθούν με φυσική παρουσία στο Συνέδριο, θα έχουν την δυνατότητα να παρουσιάσουν την εισήγησή τους μέσω Skype υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ενημερώσει μέχρι την Τετάρτη 6 Μαΐου 2020 τον κύριο Ιωάννη Σταυλά, Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής και Γενικό Γραμματέα της Ένωσης αποστέλλοντας σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στο i.stavlas@aviationsociety.gr

• Όσοι από τους εισηγητές επιθυμούν, μπορούν να υποβάλουν πλήρη εισήγηση μετά το πέρας του συνεδρίου στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Journal of Air Transport Studies που εκδίδει ηλεκτρονικά η Ελληνική Αεροπορική Ένωση (https://jats.aviationsociety.gr)  σύμφωνα με οδηγίες που θα δοθούν.
 

Παρουσιάσεις Εισηγήσεων
 

• Η παρουσίαση των εισηγήσεων που θα επιλεγούν θα πρέπει να γίνει σε μορφή PowerPoint μέγιστης διάρκειας 20’.

• Ο τίτλος της εισήγησης θα πρέπει να δοθεί στα Ελληνικά και στα Αγγλικά.

• Το όνομα του εισηγητή και ο τίτλος που το συνοδεύει (ακαδημαϊκός, επαγγελματικός ή άλλος) θα πρέπει να δοθούν στα Ελληνικά και στα Αγγλικά.
 
Κόστος Συμμετοχής - Βεβαιώσεις
 
• Το κόστος συμμετοχής στο συνέδριο προσδιορίζεται ως εξής (οι τιμές είναι σε ευρώ):
 
 

Ως Εισηγητές
(φυσική παρουσία ή Skype)

Ως Ακροατές
Μέλη Ένωσης - Εργαζόμενοι 40 0
Μέλη Ένωσης – Φοιτητές 20 0
Μη Μέλη Ένωσης - Εργαζόμενοι 80 40
Μη Μέλη Ένωσης - Φοιτητές 40 20


• Οι καταβάλλοντες το σχετικό αντίτιμο αποκτούν δικαίωμα συμμετοχής στις εργασίες του συνεδρίου που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει δύο (2) γεύματα και καφέ στα διαλείμματα. Η καταβολή του κόστους συμμετοχής θα γίνεται στον τραπεζικό λογαριασμό της Ελληνικής Αεροπορικής Ένωσης (τράπεζα ALPHA ΒΑΝΚ, IBAN GR23 0140 1160 1160 0200 2014 495, SWIFT: CRBA GRAAXXX)  με την ένδειξη «ΣΥΝΕΔΡΙΟ 2020» και το ονοματεπώνυμο του συμμετέχοντος. To αποδεικτικό της κατάθεσης θα πρέπει να αποστέλλεται στον Ταμία της Ένωσης κύριο Χαρίδημο Αργύρη στην ηλεκτρονική διεύθυνση c.argyris@aviationsociety.gr .  

• Για να δικαιούνται του ειδικού τιμολογίου, τα μέλη της Ένωσης θα πρέπει να είναι ταμειακώς ενημερωμένα για τα έτη 2019 και 2020.  Επιπλέον, οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση να επιδείξουν φοιτητικό πάσο σε ισχύ.  Σημειώνεται ότι τουλάχιστον ένας από τους συγγραφείς κάθε εισήγησης θα πρέπει να έχει προκαταβάλει το κόστος συμμετοχής στο Συνέδριο μέχρι την Τετάρτη 29 Απριλίου 2020 προκειμένου αυτή να συμπεριληφθεί στο τελικό πρόγραμμα.  

• Στους συμμετέχοντες θα διατεθούν βεβαιώσεις συμμετοχής στο Συνέδριο. 

• Όσοι εισηγητές ενδιαφέρονται να γίνουν μέλη της Ένωσης, παρακαλούνται όπως υποβάλλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και αίτηση εγγραφής μαζί με την περίληψη της παρουσίασης  τους. Οι προϋποθέσεις εγγραφής παρατίθενται στην ιστοσελίδα της Ένωσης: www.aviationsociety.gr

 
Πρόγραμμα Συνεδρίου
 
Το πρόγραμμα του Συνεδρίου θα ενημερώνεται περιοδικά και θα αναρτάται στον ιστότοπο της Ελληνικής Αεροπορικής Ένωσης (www.aviationsociety.gr)  όπως επίσης και στα κοινωνικά μέσα αυτής. Το τελικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί και θα αποσταλεί ηλεκτρονικά σε όσους από τους συμμετέχοντες έχουν προκαταβάλλει το αντίτιμο συμμετοχής.

 
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
 
Οργανωτική Επιτροπή (Ο.Ε)

• Ιωάννης Σταυλάς, ΥΠΑ, ΕΕΚ, Αεροναυπηγός Μηχ., Γενικός Γραμματέας ΕΑΕ (Πρόεδρος Ο.Ε)
• Καθηγητής Δρ Ανδρέας Παπαθεοδώρου, Παν. Αιγαίου, Πρόεδρος ΕΑΕ (Αν. Πρόεδρος Ο.Ε)
• Παναγιώτης Σωτηριάδης, Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Αντιπρόεδρος ΕΑΕ
• Χαρίδημος Αργύρης, ICTS, Ταμίας ΕΑΕ
• Αντώνιος Καλόφωνος, Trend Aviation, Μέλος ΔΣ ΕΑΕ
• Δημήτριος Κέπετζης, Volotea, Μέλος ΔΣ ΕΑΕ
• Δρ Δέσποινα Τσούκα, Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, Προϊσταμένη Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Μέλος ΔΣ ΕΑΕ  
 
 
Επιστημονική Επιτροπή (Ε.Ε)

• Καθηγητής Δρ Ανδρέας Παπαθεοδώρου, Παν. Αιγαίου, Πρόεδρος ΕΑΕ (Πρόεδρος Ο.Ε)
• Ιωάννης Σταυλάς, ΥΠΑ, ΕΕΚ, Αεροναυπηγός Μηχ., Γενικός Γραμματέας ΕΑΕ (Αν. Πρόεδρος Ο.Ε)
• Καθηγητής Δρ Κύρος Υάκινθος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
• Καθηγητής Δρ Αθανάσιος Μπαλλής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
• Δρ. Παύλος Αρβανίτης, Senior Lecturer, Solent University, Southampton, Ηνωμένο Βασίλειο
• Κυβ. Σπύρος Γιάνκοβιτς, Μέλος ΕΑΕ
• Δρ Μαρίνα Ευθυμίου, Επ. Καθηγήτρια, Dublin City University, Ιρλανδία
• Δρ Κώστας Ιατρού, Διευθύνων Σύμβουλος Hermes – Air Transport Organisation, Καναδάς, Επίτιμο Μέλος ΕΑΕ
• Δρ Ιωάννα Παγώνη, Παν. Υπότροφος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
• Δρ Ελένη Παράσχη, Αερολιμενικός, Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
• Δρ Ιουλία Πουλάκη, Επ. Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πατρών
• Δρ Δέσποινα Τσούκα, Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, Μέλος ΔΣ ΕΑΕ
• Δρ Αλεξάνδρα Φραγκουδάκη, Πανεπιστήμιο Αθηνών  
 
Επικοινωνία:
 
Για Οργανωτικά Θέματα: Ιωάννης Σταυλάς (6974 38 88 66 και i.stavlas@aviationsociety.gr)
Για Επιστημονικά Θέματα: Ανδρέας Παπαθεοδώρου (6977 64 68 36 και a.papatheodorou@aviationsociety.gr)
ΧΟΡΗΓΟΙ
ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ