ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
12/02/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ    
ΕΤΗΣΙΑΣ  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
& ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ

 
Αξιότιμα μέλη,
 
Σας καλούμε στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 11 του καταστατικού της Ελληνικής Αεροπορικής Ένωσης, την 18η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας Zoom και link:
 https://aegean-gr.zoom.us/j/91980494764
 με τα ακόλουθα θέματα:
 
  1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης.
  2. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού 2020  -  Προϋπολογισμού 2021.
  3. Ανάγνωση Έκθεσης Ελεγκτικής  Επιτροπής.
  4. Έγκριση  Διοικητικού   Απολογισμού  2020 – Πεπραγμένα
  5. Κοπή Πίτας
 
Θα ακολουθήσει διαδικτυακή συνεδρία – Executive Webinar – την οποία μπορείτε να παρακολουθήσετε στο κανάλι της Ελληνικής Αεροπορικής Ένωσης στο YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCD_h1HEYyR2-Jc2AH0INVcQ
 
Επισυνάπτεται σχετικό πρόγραμμα της εκδήλωσης
 
Με  αεροπορικούς  χαιρετισμούς
 
 Το Δ.Σ. της ΕΑΕ
 
 
Σημείωση:  Δικαίωμα συμμετοχής στην διαδικασία κοπής πίτας και διεκδίκησης του δώρου, που έχει επιλέξει το ΔΣ της Ένωσης, έχουν τα μέλη εκείνα που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις για τα έτη 2020 ή και 2021 μέχρι της 14.02.2021.
ΧΟΡΗΓΟΙ
ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ